Fondacija Milorada Miškovića
UMETNIK IGROM MOŽE DOĆI DO SAMOZABORAVA
U KONTAKT SA VEČNIM, SA APSOLUTNIM,
ONIM ŠTO JE TEŠKO IMENOVATI,
ŠTO NEKO NAZIVA ON, TVORAC,
NAJZAD, NAZOVIMO GA BOGOM
ILI KOSMIČKIM ZAKONOM.
IGROM IGRAČ OSEĆA DA JE DEO KOSMOSA,
SVEGA ŠTO POSTOJI;
VATRA, VODA, VETAR I ZEMLJA
ON JE DEO NEČEGA ŠTO JE SVE,
ON JE U RUKAMA TOG OPŠTEG,
OBJEKAT I SUBJEKAT,
ONO ŠTO TREBA DA BUDE.
TO JE TRENUTAK EKSTAZE,
BLESAK SAVRŠENE APSOLUTNOSTI,
JER JE DEO SVEGA I NIČEGA.

Potpis milorada miškovića
Cuveni skok Milorada Miskovica